การแสดง
 

2021-04-08 13:40:06

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
การแสดง "ฟ้อนกลองยาว" ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒ..
ยินดีต้อนรับครูย้ายเข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง ปีการศึกษา 2564
 

2021-04-05 21:38:18

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ยินดีต้อนรับครูย้ายเข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง ปีการศึกษา 2564..
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle ให้กับคุณครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี และ โรงเรียนหัวหิน
 

2021-04-05 09:35:52

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodl..
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  (ICT) ปีการศึกษา 2564
 

2021-04-03 23:03:57

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โค..
การแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในงานทำบุญครบรอบ 37 ปี โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 

2021-04-02 21:52:08

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
การแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในงานทำบ..
ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตราชบุรี ๔
 

2021-03-31 21:52:03

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตราชบุรี ๔..