โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำลังดำเนินการลาดยางแอสฟัสท์บนผิวถนนภายในโรงเรียน พื้นที่ 8,415 ตรม.
   

2021-04-12 14:33:20

รร.สายธรรมจันทร์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำลังดำเนินการลาดยางแอสฟัสท์บนผ..
 นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าจ.สมุทรปราการ
   

2021-04-12 14:26:32

รร.สายธรรมจันทร์
นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเล..
คณะผู้บริหารและคณะครู เดินทางไปส่ง  ส.ต.ท.วินัย พงษ์ศิริ  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่โรงเรียนบ้านสระเตย
   

2021-04-12 14:19:34

รร.สายธรรมจันทร์
คณะผู้บริหารและคณะครู เดินทางไปส่ง ส.ต.ท.วินัย พงษ์ศิริ ..
การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ ว21 สู่ วPA  โรงเรียนวัดปรังกาสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมผศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
   

2021-04-11 16:34:22

รร.เทพมงคลรังษี
การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีหรือเลื่อน..
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
   

2021-04-11 16:31:59

รร.เทพมงคลรังษี
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563..
อบรม Gen-Z
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
   

2021-04-09 13:29:49

รร.ท่ามะกาวิทยาคม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป..
   

2021-04-09 11:11:46

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 29/2564..